Výzvy Ministerstva Kultury

Ministerstvo kultury i pro rok 2018 připravilo několik dotačních titulů, které jsou právě otevřeny a najdete je na stránce: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html

1) Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2018- Připomnka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) - první kolo podávání žádostí končí 31. 10. 2017

2) Podpora rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit v roce 2018 - žádosti lze podávat do 22. 9. 2017

  • projekty mohou být zaměřeny na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit
  • rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního vzdělávání
  • projekty zaměřené na celoživoní vzdělávání
  • komponované kulturně-vzdělávací aktivity, zvláště s tématikou etiky
  • kulturně vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel

3) Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2018 - žádosti lze podávat do 29. 9. 2017 na následující aktivity:

  • akce celostátního rozsahu (přehlídky, festivaly)
  • postupové přehlídky
  • akce podporující: tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, neprofesionání tvorbu výtvarnou, fotografickou, zvukovou, filmovou, všechny druhy taněčního umění (včetně folkóru), estetické aktivity dětí a mládeže ....

4) Podpora regionálních kuturních tradic v roce 2018 - žádosti je možné podávat do 29. 9. 2017

  • Jedná se o aktivity spjaté s významnými výročími města a obcí (kulatá, půlkulatá), kulturně historických událostí, významnými výročími význačných osobností českého původu působících v obasi kultury.