Výzvy na protipovodňové projekty

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty. 34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů a 5. výzva OPŽP – varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plány. Žádosti v obou výzvách mohou zájemci podávat od 1. března do 31. května 2016, a to elektronicky prostřednictvím formuláře, který najdete spolu s dalšími dokumenty k oběma výzvám na webových stránkách programu.Více informací k jednotlivým výzvám naleznete zde: