webinář - Představení programu Občané, rovnost, práva a hodnoty a jeho možnosti pro obce

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Národním kontaktním místem programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV - Citizens, Equality, Rights and Values) Vás zvou na informační webinář, který představí grantové možnosti tohoto nového přímo řízeného programu pro obce a města především pro oblast partnerské spolupráce měst a obcí. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 27. května v čase 14:00-15:30, účast možná po předchozí registraci.

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV - Citizens, Equality, Rights and Values) je nový přímo řízený program, který v současném programovém období 2021-2027 vznikl spojením několika přímo řízených programů, jako byly programy Evropa pro občany, Práva, rovnost a občanství a Daphne. Nový program, jehož cílem chránit a prosazovat práva a hodnoty EU,  pokrývá následující tématické oblasti:

  1. Hodnoty EU - ochrana a podpora hodnot Unie
  2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví - podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace
  3. Angažovanost a účast občanů - podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie, podpora projektů mezinárodní partnerské spolupráce měst a obcí a výměn mezi občany různých členských států, zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
  4. Daphne - prevence násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a boj proti nim

Cílem webináře je představit možnosti tohoto programu pro obce a města s důrazem na podporu projektů mezinárodní partnerské spolupráce. Webinář Vás také zasvětí do procesu grantového řízení programu CEVR a plánovaného harmonogramu výzev.

Webinář je určen pro volené i nevolené zástupce měst a obcí a organizací, které realizují projekty zaměřené na mezinárodní partnerskou spolupráci, zahraniční spolupráci obecně a zapojení občanů do veřejného života.

Z programu:

  • Představení programu CEVR – jeho cíle, podporované aktivity s důrazem na oblast partnerské spolupráce obcí a měst, zapojení občanů do veřejného života a aktivity reflektující významné historické události evropských dějin
  • Administrace projektů a grantové řízení programu CERV
  • Otázky a odpovědi

Webinář se uskuteční prostřednictvím webového nástroje MS TEAMS po předchozí registraci, link bude účastníkům zaslán před akcí. Registrovat se lze do 25. 5. 2021 prostřednictvím on-line formuláře. Pro více informací kontaktujte hulkova@smocr.cz, tel. 733 182 293.