webináře SFŽP - dotačními programy

Státní fond životního prostředí (SFŽP) pro zástupce obcí a měst připravil sérii webinářů na různá témata z oblasti životního prostředí. Prezentovány budou zejména dotace, které nabídne nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Na webináře se není třeba registrovat.

Termíny akcí:

 • Pondělí 10. ledna 2022 – Vodohospodářská infrastruktura
  • 8:30 – 9:30 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. a 16:30 – 17:30 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
  • kanalizace, ČOV, pitná voda (I. Vráblíková, M. Slezák) - připravované výzvy v OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti; domovní čistírny odpadních vod (výzva č. 7/2021 NPŽP), zdroje pitné vody; (výzva č. 9/2021 NPŽP)
  • protipovodňová opatření (J. Matějka) - probíhající 159. výzva OPŽP 2014–2020; připravované výzvy v OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti
  • hospodaření s dešťovou vodou (J. Matějka) - Národní plán obnovy – hospodaření s vodou v obcích (výzva č. 10/2021 NPŽP); navazující podpora z OPŽP 2021–2027
 • Úterý 11. ledna 2022 – Energetické úspory a obnovitelné zdroje; Ochrana ovzduší, klima a energie
  • Energetické úspory a obnovitelné zdroje - zateplení, výměna zdrojů, výstavba v pasivu, využívání obnovitelných zdrojů energie (B. Polak) - připravované výzvy z OPŽP 2021–2027 pro stávající veřejné budovy i novostavby; Národní plán obnovy – energetické úspory veřejných budov (výzva č. 12/2021 NPŽP); kritéria přijatelnosti projektů – rozdíly oproti stávajícímu období, nové podmínky; provázanost jednotlivých programů a možnosti podpory – NPO, OPŽP, ModFond
  • Ochrana ovzduší, klima a energie - emise ze stacionárních zdrojů (výzva č. 14/2021 NPŽP), Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (výzva č. 13/2021 NPŽP) (M. Slezák); projekty na ochranu ovzduší – možnosti podpory pro obce a města (B. Polak)
 • Středa 12. ledna 2022 – Odpady
  • Odpady - připravované výzvy z OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti (T. Prokop); projekty na materiálové a energetické využití odpadů (sběrné dvory, třídicí linky, úprava

  a zpracování kalů z ČOV ad.) (T. Prokop);  předcházení vzniku odpadu (kompostéry, RE-USE centra, potravinové banky, prevence vzniku odpadů z jednorázových obalů a nádobí) (T. Prokop);  sanace skládek a SEZ v OPŽP – možnosti podpory (T. Prokop);  odstranění černých skládek (výzva č. 11/2021 NPŽP) (M. Slezák)

 • Čtvrtek 13. ledna 2022 – Příroda a krajina
  • Příroda a krajina - dotace na výsadbu stromů (výzva č. 4/2021 NPŽP) (M. Slezák); připravované výzvy z OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti (J. Matějka) - tůně, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních toků a niv; tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi; zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

Podrobné informace k programu naleznete v POZVÁNCE. V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: seminare@sfzp.cz.

Bližší informace k akci včetně pozvánky a prokliků pro přenosy najdete na webu: www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky