workshop - Jak na zdravou a živou krajinu

Nadace Partnerství připravila půldenní online seminář pro představitele obcí, které mají zájem o zlepšení stavu zemědělské krajiny ve svém katastru. Seminář je zaměřen ryze prakticky. Jeho cílem je:

  • pomoci účastníkům zorientovat se v problematice
  • na konkrétních řešeních jim ukázat, jak mohou s obecními pozemky v extravilánu nakládat
  • představit možnosti financování těchto opatření z dotačních programů
  • ukázat řešení, která nevyžadují finanční spoluúčast obce

Absolvent semináře bude schopen zhodnotit možnosti obnovy krajiny ve svém katastru. Bude vědět, jak se posunout od záměrů k jejich realizaci a jak přitom včas reagovat a získat další potřebné informace.

Chci se registrovat na seminář – 4. 3. 2021