Workshop sociální zemědělství

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na druhý z řady chystaných workshopů na téma Sociální zemědělství/podnikání - praktické workshopy a exkurze na firmy zabývající se aktivitami v oblasti sociálního zemědělství/podnikání. Workshop je realizován v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov („Síť“), která byla zřízena Ministerstvem zemědělství jako komunikační platforma Programu rozvoje venkova – více na http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/.

Workshop bude probíhat v termínu 1. - 2. října 2018 v Květné (Květná zahrada, z.ú., Květná 40, 572 01 Květná). Součástí workshopu je také exkurze, která umožní shlédnutí fungování sociálního zemědělství v praxi.

Finanční náklady na akci budou hrazeny z prostředků Sítě. Přihlásit se účastníci mohou pomocí registračního formuláře dostupného i na internetových stránkách http://www.socialni-zemedelstvi.cz/. Po přihlášení a vyplnění tohoto formuláře budou zájemci individuálně osloveni. Veškeré důležité informace můžete naleznout na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/narodni-uroven-csv/celostatni-sit-pro-venkov-ve-spolupraci.html).

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese info@socialni-zemedělstvi.cz či na tel. kontaktu + 420 777 793 723. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast -Ing. Tereza Veselá.