Žádost o spolupráci při stanovování „cenových map“ nájemného

Vážení zástupci měst a obcí, 

s ohledem na připravovanou strategii boje s chudobou a sociálním vyloučením bychom Vás rádi požádali o spolupráci v rámci vytváření tzv. hodnotových map (alias cenových map), jež spočívá ve vyplnění krátkého dotazníku, který byl připraven odborem politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. 

V současné chvíli neexistují ucelená data, která by mohla sloužit jako základ pro vytvoření hodnotových map s obvyklým nájemným v jednotlivých městech, regionech a krajích. Existence takových map by mimo jiné mohla pomoci v boji proti obchodníkům s chudobou a v ukotvení systému dostupného bydlení. 
Dotazník má 9 odborných otázek a 5 identifikačních, jeho vyplnění pověřené osobě, jež má k dispozici potřebné údaje, zabere méně než 10 minut. Je třeba však mít informace připravené. Aby byl celý proces vyplňování dotazníku co nejefektivnější a pro zástupce obce či města nejméně zatěžující, zasíláme níže seznam otázek, které v online dotazníku naleznete.
Dotazník bude možné vyplnit v odkazu https://bit.ly/dotazniknajemne2018
V případě, že vaše obec či město bytovým fondem nedisponuje, vyplňte, prosím, ve všech kolonkách týkajících se bytového fondu nulu (0). Vaše odpověď podpoří argument o menších obcí, které nikdy bytový fond neměly, tedy ho ani nemohly v minulosti rozprodat, jak se obecně stále tvrdí. 
 
Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji příjemný adventní čas!
Mgr. František Lukl, MPA
Předseda Svazu měst a obcí České republiky