Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov zahájuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd. Přihlášku je možné stáhnout z následující stránky: https://www.gymkyjov.cz/?page_id=400. Dotazy ke kurzům směřujte na kancelář školy – 518 612 778 (kl.118), B. Kudláčová a vyplněné přihlášky zašlete e-mailem (kudlacova@gymkyjov.cz), poštou nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy.