Zahraniční stáže studentů regionálních SOŠ

OHK servisní, s.r.o., která je dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín, úspěšně dovršila realizaci ročního projektu zahraničních odborných stáží vzdělávacího programu Erasmus+ pro studenty středních škol.

Tento projekt byl financován Evropskou Unií a během měsíční praxe umožnil 25 studentům poznat pracovní život v italském Římě či Florencii nebo ve španělské Valencii a Granadě.

Zapojili se do něj studenti Integrované střední školy Hodonín, Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín, Střední odborné školy Emila Holuba, s.r.o. a Střední školy automobilní v Kyjově. Žáci získali především příležitost pracovat pod dohledem odborníků v podnicích, které svým zaměřením odpovídají jejich studijním oborům jako mechanik seřizovač, truhlář, grafický design, kuchař-číšník, elektrikář, stavebnictví, užitá malba, veterinářství a autotronik.

Účastníci praxí poznali nové pracovní postupy, osvojili si důležité pracovní návyky a zdokonalili své jazykové a komunikační schopnosti v angličtině, italštině a španělštině.

Odborné pracovní stáže byli studentům cennou životní zkušeností, která prohloubila jejich odborné i jazykové dovednosti a posílila u nich sebedůvěru, samostatnost, adaptabilitu i týmovou spolupráci.