Zájem o pomoc při zpracování šablon

Protože v tomto programovém období budou využívány k žádostem o dotace tzv. šablony a my Vám nabízíme bezplatné konzultace při jejich zpracování, potřebovali bychom zjistit Váš zájem o pomoc při jejich zpracování. Proto prosíme o vyplnění formuláře v poslední části této stránky.

V současné době se výzva s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování připravuje a její vyhlášení je naplánováno na duben 2016. Většina dokumentů je zatím neoficiálních, proto Vám zde vkládám odkaz na Harmonogram výzev 2016, kde je na straně 5 základní informace k výzvě: odkaz na harmonogram. V souvislosti s touto výzvou jsou navíc připraveny informační semináře, pozvánku naleznete zde. Všechny aktuální informace doporučuji sledovat zde. A informace o vyhlášených výzvách naleznete zde.

Zde nám můžete nechat jakýkoliv vzkaz.