Zajímavé dotační možnosti přes JMK 2016

v současné době jsou již vyhlášeny některé dotační programy JMK.

Celkový přehled dotačních možností z JMK najdete zde:  http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

 

Zajímavé dotační možnosti pro obce:

·         Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 - Příjem žádostí: od 15.2.2016 do 29.2.2016,

Dotační tituly: 1)Podpora projektů v oblasti kultury

2) Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

3) Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

4) Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4548-506-Podpora+rozvoje+v+oblas...

 

·         Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016 - Příjem žádostí: od 15.2.2016 do 29.2.2016

Dotační tituly:1) Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4550-506-Podpora+pamatek+mistnih...

 

·         Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 - Příjem žádostí: 15. 2. 2016 - 29. 2. 2016; žádost bude k dispozici od 15. 2. 2016

Dotační tituly:

1)DT 1 -Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - obce s méně než 3 000 obyvateli

2) DT 3 - Dotace na úroky z úvěrů - obce s méně než 3 000 obyvateli; svazky obcí

3) DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě - obce s méně než 3 000 obyvateli

4) DT 5 - Obecní knihovny - obce s méně než 3 000 obyvateli

5) DT 6 - Realizace společných projektů svazků obcí - svazky obcí

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4436-506-Program+rozvoje+venkova...

 

·         Dotační program Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK pro rok 2016 - Příjem žádostí: 22. 2. 2016 - 4. 3. 2016 formulář žádosti bude k dispozici od 22. 2. 2016

Dotační tituly:1) DT 1 - Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví

                        2) DT 2 - Propagace vinařství a vinohradnictví

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4434-506-Dotacni+program+Podpora...

 

·         Dotační program Podpora včelařství 2016 - Příjem žádostí: 29. 2. 2016 - 11. 3. 2016; žádost bude k dispozici od 29. 2. 2016

Dotační tituly:1) DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže - Právnické osoby se sídlem na území JMK, které provozují VKM

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4424-506-Dotacni+program+Podpora...

 

·         Dotace obcím na zpracování územních plánů 2016 - Příjem žádostí: 19.02.2016 až 15.03.2016

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4529-506-Dotace+obcim+na+zpracov...

 

·         Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016 - Příjem žádostí: 15.02.2016 od 8:00 hod. - 29.02.2016 do 17:00 hod.

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4502-506-Podpora+udrzovani+cisto...

 

·         Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016 - Příjem žádostí: 15.02.2016 od 8:00 hod. - 05.08.2016 do 14:00 hod.

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4497-506-Podpora+rozvoje+cyklist...

 

·         Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016 - Příjem žádostí: od 15. 2. do 29. 2. 2016

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4521-506-Zkvalitneni+sportovniho...

 

·         Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016 - Příjem žádostí: 15.02.2016 - 09.03.2016

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4459-506-Rozvoj+materialne+techn...

 

·         „Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2016 - Příjem žádostí: od 15. 2. do 29. 2. 2016

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4605-506-%E2%80%9EDotacni+progra...

 

·         Dotační program „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016 - Příjem žádostí: od 15. 2. do 29. 2. 2016

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4573-506-Dotacni+program+%E2%80%...

 

·         Dotační program "Zdravé obce, města, mikroregiony JMK - ZOMM 2016" - Příjem žádostí: 15.2. - 29.2.2016

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4425-506-Dotacni+program+Zdrave+...

 

Pozn.:  V zajímavých dotačních možnostech nejsou uvedeny všechny vyhlášené výzvy, ty najdete na stránkách JMK.