Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl již publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabyde 1. října. Zákon naleznete například pod následujícím odkazem: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134