Zákon umožňuje odklad plateb nájemného za prostory sloužící k podnikání (provozovny, kanceláře atd.) za období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020, pokud došlo k omezení činnosti nájemce z důvodu opatření proti šíření epidemie korona viru. Úhrada nájemného za toto období musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2020.

Pronajímatel (majitel budovy) nesmí ukončit nájem z důvodu prodlení plateb nájemného a služeb, pokud tyto vznikly v období mezi 12. 3. 2020 a 30. 6. 2020. Úhrada částek v prodlení musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2020.

  • Nájemce musí pronajímatel prokázat omezení činnosti v důsledku opatření proti šíření epidemie korona viru
  • Pokud nájemce neuhradí dlužnou částku v období do 31. 3. 2020, může pronajímatel vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dní.
  • Pronajímatel může po ukončení nouzového stavu požadovat zrušení nájmu, pokud je nájem jeho jediným zdrojem obživy.
  • Ukončení pronájmu z důvodů jiných než prodlení s úhradou za březen-červen 2020 je možné.

Není třeba žádné akce, odložení platby je ze zákona, doporučujeme však informovat pronajímatele a dohodnout postup následného splácení.