Zápis do registru vozidel na jakémkoliv ORP

Dne 3. března 2017 vyšel ve Sbírce zákon č. 63/2017. Novelou dochází ke zrušení místní příslušnosti správních orgánů v oblasti vedení registru silničních vozidel a v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených nebo dovezených vozidel a přestaveb vozidel. Místní příslušnost již nebude určována sídlem nebo bydlištěm žadatele, jak tomu bylo doposud, ale žadatel si bude moci zvolit úřad (ORP) dle vlastního uvážení. Zákon č. 63/2017 je účinný od 1. června 2017.

Zdroj: SMO ČR - Zpravodaj č. 5 / 8. března 2017