Zápis do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Obce žádající o dotaci na sportovní infrastrukturu by se dle výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měly v termínu do 31. 12. 2018 zapsat do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Zde https://rejstriksportu.msmt.cz/ obec provede registraci do Rejstříku, kde si nastaví přístupová hesla. Bezprostředně po registraci již může zapisovat údaje o sportovním zařízení. Jedná se o sportovní zařízení, která jsou ve vlastnictví, nájmu či výpůjčce. Údaje o sportovním zařízení lze zapsat hromadným zápisem dat pomocí souboru CSV nebo formou vkládání údajů o jednotlivých zařízeních prostřednictvím odkazu „Přidání záznamu“ přímo v internetové aplikaci. Strukturu a vzorové CSV včetně potřebných číselníků naleznete v zápatí stránky, v záložce „Struktura CSV“. Podrobný návod k zápisu údajů o sportovním zařízení naleznete v manuálu: https://rejstriksportu.msmt.cz/User/manual.pdf , který primárně slouží sportovním organizacím, avšak v částech registrace do rejstříku a zápis údajů o sportovním zařízení se týká i obcí a krajů. Upozorňujeme ještě na skutečnost, že v § 7d je uvedeno, že pokud žadatel o podporu nebude zapsán do rejstříku, dopouští se přestupku a je možné mu uložit sankci do 100.000,- Kč. Pokud obec v současnosti nežádá o podporu ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení a ani se tak v dohledné době nechystá, v tom případě se jí informace v předchozím části v tuto chvíli netýká (včetně informace o případných sankcích).