Zaslání souhrnných zpráv o závazcích veřejné služby

Ministerstvo dopravy upozorňuje na zákonnou povinnost obcí, které jsou objednateli veřejné dopravy, odevzdat souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby. Povinnost pro obce platí do konce srpna. Přesto některé obce povinnost nesplnily, proto lze i nyní zprávu podat přes on-line formulář ministerstva. Pro usnadnění plnění této povinnosti vytvořilo Ministerstvo dopravy v minulém roce formuláře, které můžete nalézt pod odkazem https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Souhrnne-zpravy-o-zavazcich-verejne-sluzby-dotaz. Formuláře jsou v souladu s požadavky Evropské unie rozděleny pro veřejnou linkovou dopravu (včetně MAD); dopravu provozovanou na železničních dráhách a vlečkách s výjimkou dráhy speciální a místní a ostatní drážní dopravu – dráhy speciální, místní, městské (tramvajová, trolejbusová) a lanové. Tyto formuláře lze využít i v letošním roce.