Zásobník projektů meziobecní spolupráce k připomínkování

V rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce byl vytvořen zásobník projektů meziobecní spolupráce, který můžete anonymně připomínkovat ve formuláři na konci této stránky.

Definice projektů meziobecní spolupráce:

Projekt meziobecní spolupráce má několik charakteristik. Přináší změny nebo inovace, je dočasný (má stanovený začátek a konec), je tvořen několika aktivitami a má jeden nebo více výstupů. Za projekt není považována běžná opakující se agenda.

Projekt se musí týkat min. 2 obcí  v rámci  DSO.  Přípustná  je  spolupráce  přeshraniční  za  podmínky  účasti  alespoň  dvou  českých obcí.  Projekty  se  mohou  realizovat  pouze  ve  stanovených  oblastech:

  • školství,
  • sociální péče,
  • odpadové hospodářství,
  • cestovní ruch,
  • bezpečnost,
  •  doprava,
  • zaměstnanost a podnikání,
  • životní prostředí,
  • volnočasové aktivity,
  • lokální ekonomika.

Formulář k připomínkování zásobníku projektů meziobecní spolupráce

Vyber projekty z existujícího zásobníku, které jsou pro Vaši obec zajímavé.
Stručně popište projekty, které by jste chtěly zařadit do zásobníku projektů meziobecní spolupráce a chybí ve výše zmíněných projektech. Držte se přitom definice projektů meziobecní spolupráce, která je zmíněna v úvodu stránky.
V případě, že jste doplnily databázi o nové projekty meziobecní spolupráce, vyplňte toto pole.
V případě, že jste doplnily databázi o nové projekty meziobecní spolupráce, vyplňte toto pole.
V případě, že jste doplnily databázi o nové projekty meziobecní spolupráce, vyplňte toto pole.