Živá komunita - grantový program Nadace Via

Nadace Via hledá a podporuje všechny, kdo chtějí zlepšit život ve svém sousedství, něco dohromady tvořit a prostřednictvím společných zážitků upevnit mezilidské vztahy. Stejně tak hledá a podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva.

Podpoří vás finančně, nabídnou vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat se s těmi, kdo řeší podobné věci jako vy. Budou vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu.

JAKÉ PROJEKTY PODPORUJÍ?
 • vše, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru
 • zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách
CO NABÍZÍ PODPOŘENÝM?
 • peněžní příspěvek ve formě grantu
 • zřízení dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz a bonusový finanční příspěvek
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů – více na ViaAkademie
KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT?
 • skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují
 • neziskové organizace založené na dobrovolnické práci
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?
 • zkonzultovat váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku
 • po konzultaci a schválení záměru vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou dostanete
 • počkat, až se vám nejpozději do 6 týdnů ozvou s výsledkem jednání hodnotící komise
Nabízí 3 základní typy podpory. Po vyplnění vstupního dotazníku se během konzultací společně domluvíte, jaký způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější.

Nabízené typy podpory:

Komunitní granty

 • finanční podporu až 100 000 Kč na sousedské aktivity
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
 • průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů

 Komunitním grantem může být podpořen například tento typ aktivit:

 • sousedská setkávání a komunitní dílny
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úprava zanedbaných míst, společná proměna parků, výsadba stromů, alejí apod.
 • obnova drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání) a další

 Rychlé granty

 •  finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • služby tzv. Rychlé roty – dvoudenní návštěva konzultantů přímo na místě a pomoc s plánováním veřejné kampaně (tyto služby můžeme poskytnout max. čtyřem projektům ročně)

Rychlým grantem mohou být podpořeny např. tyto aktivity:

 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • odborné posudky
 • poradenství a konzultace
 • petiční akce
 • organizace místních referend
 • právní služby
 • náklady spojené se soudními spory a další.

Dlouhodobé granty

 •  finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (dva roky po sobě, o podpoře v 2. roce se rozhodne na základě splnění nastavených cílů projektu); průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč

Více informací získáte na stránce: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/#oprogramu