Zjišťování zájmu o dotační podporu základních a mateřských škol

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v nejbližších dnech bude Valná hromada naší organizace rozhodovat o plánované dotační podpoře pro příští rok, pro své území Kyjovského Slovácka. Abychom zjistili, pro jakou oblast podpory, se máme snažit peníze z EU získat, je potřeba znát poptávku z území. Chtěli bychom Vás požádat o vybrání oblastí podpory, v rámci níž máte připravený projekt pro realizaci a chystáte se jej do 30. 6. 2023 kompletně zrealizovat. Formulář pro vyplnění si můžete stáhnout z následujícího odkazu: "Formulář - Zájem o dotace ZŠ, MŠ". Vyplněný formulář zasílejte na emailovou adresu: tereziecicackova@kyjovske-slovacko.com.  Děkujeme za spolupráci na rozvoji našeho regionu!