Zjišťování zájmu o veletrh Vzdělávání a práce s mládeží při volnočasových aktivitách

Na základě podmětů ředitelů středních škol v území ORP Kyjov vyvstala poptávka po zavedení pravidelných veletrhů Vzdělávání a práce s mládeží při volnočasových aktivitách, kde by se mohly místní střední školy a organizace zabývající se prací s mládeží v území ORP Kyjov prezentovat místním občanům a žákům základních škol.

Rádi bychom však předem zjistili, zda by byl i z pohledu případných návštěvníků  této akce zájem o podobnou akci. V následujícím odstavci naleznete záměr a program plánované akce:

Místo realizace: náměstí města Kyjova

Termín akce: druhá polovina měsíce října

Cílová skupina: Žáci ZŠ z území ORP Kyjov (5. – 9. třída)

Vstup: zdarma

Program akce: V prostorách náměstí budou připraveny jarmareční stánky, v nichž budou střední školy a neziskové organizace pracující s mládeží prezentovat svoji činnost od zahájení akce do  ukončení akce. Současně bude připraveno pódium, kde bude probíhat následující program:

od 9:00 – 9:15  - zahájení akce

od 9:15 – 9:45 -  moderovaná diskuze veřejnosti s odborníky ve školství, případně akce psychologů s dětmi – testy, „kariérové poradenství“, …

od 9:45 – 10:15 -  přestávka

10:15 – 11:55 – Prezentace organizací metodou PechaKucha

11:55 – 12:10 – přestávka

12:10 – 12:40 – Koncert žáků ZÚŠ Kyjov

12:40 – 13:00 – přestávka

13:00 – 13:45 – vystoupení místních organizací (gymnastky, mažoretky, taneční klub …)

13:45 – 14:00 – ukončení akce

Sdělte nám prosím v následujícím krátkém, anonymním dotazníku, zda Vás akce zaujala, nezaujala a co byste nám pro její realizaci doporučili.

 

Zde nám můžete zanechat jakýkoliv vzkaz vztahující se k navržené akci.