Zlepšování spolupráce se zájmovými skupinami MAS

Rádi bychom se od Vás dozvěděli, co konkrétního očekáváte od činnosti MAS a jakým způsobem by Vám vyhovovalo, aby MAS tyto aktivity vykonávala.

Následující formulář je zcela anonymní a bude sloužit k zlepšení fungování MAS ve vztahu k zájmovým skupinám.

Zatrhněte prosím jednu z nabízených variant
Do následujícího pole vepište veškerá Vaše očekávání od činnosti MAS vzhledem k Vaší osobě či instituci
Do následujícího pole vepište konkrétní způsoby, které jsou pro Vás přijatelné pro realizaci Vámi navržených doporučení
V současné době pracujeme i na zlepšení internetové komunikace směrem k zájmovým skupinám MAS. Proto nás zajímá, zdali preferujete internetovou komunikaci, nebo je pro Vás spíše na obtíž. Zatrhněte proto prosím jedno z následujících polí.
Zatrhněte prosím jedno z následujících polí.
V případě, že chcete, doplňte Váš e-mail. Pole není povinné