Změny v uznávání jízdenek na železnici v JMK

Těm z vás, kteří jste pro cestu osobním či spěšným vlakem uvnitř kraje občas využili jízdenku Českých drah, odpadne rozhodování o tom, jaký tarif  je výhodnější. Pro jízdu po Jihomoravskémkraji dostanete automaticky jízdenku IDS JMK. Ceny jízdného IDS JMK zůstanou beze změny a jízdenku můžete použít i pro navazující cestu autobusem nebo městskou hromadnou dopravou. Pro předplatní jízdenky platí ten stejný režim. Pokud jste vlastnili IN kartu ČD, která už nebude pro cesty uvnitř kraje platná (např. IN 25, IN 50), je na vašem zvážení, zda se vám vyplatí si ji ponechat i pro jiné cesty vlaky Českých drah či nikoliv, např. pro cesty vlaky dálkové dopravy nebo pro cesty mimo území Jihomoravského kraje. Pokud usoudíte, že už ji náležitě nevyžijete, můžete ji vrátit ČD, které vám vrátí poměrnou část ceny.

Více informací o novinkách na železnici naleznete v následujícím souboru: