Známe finalisty grantového řízení Malé věci kolem nás!

A je to tady! Hlasování zaměstnanců Vetropack Moravia Glass bylo ukončeno, hlasy sečteny a již známe 10 postupujících projektů. Je ten Váš projekt mezi nimi?

1.    Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov, 115 hlasů

2.    Znovuobnovení studánky ve Žlebě v Bohuslavicích, 111 hlasů

3.    Rozhoupaná kyjovská krajina, 105 hlasů 

4.    Projekt skautského oddílu Podchřibáci, 103 hlasů

5.    Modrý pochod, modré odpoledne, podpora autistických dětí, 99 hlasů

6.    Zájezdy pro bývalé zaměstnance VMG, 84 hlasů

7.    Klub maminek Kyjov o.s., 78 hlasů

8.    Petrklíč ( Dětský lesní klub), 77 hlasů

9.    Obnova kaple Sv. Floriána a Šebestiána ve Bzenci, 73 hlasů

10.  Spolek pro přírodu a myslivost, 73 hlasů 

Všem postupujícím gratulujeme! Příští týden se finalisté utkají o finanční podporu 10 000 Kč! Vybráno bude pět projektů, které budou podpořeny.