Zpětná vazba k akci Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka

Vážené paní učitelky, učitelé,

prosíme o vyplnění následujícího dotazníku k akci Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka (26. 9. 2018 v Kyjově).

Vaše zpětná vazba nám pomůže při plánování dalšího ročníku.