Zpravodaje MŠMT na téma společné vzdělávání

Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává také zpravodaje na téma společné vzdělávání. Zatím vyšla tato dvě čísla: