Zveřejněna výzva Šablony

Byla vyhlášena výzva Podpora škol formou zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) s finálními informacemi. Prosím projděte si pečlivě jednotlivé šablony, které by vaše škola potřebovala, nezapomeňtě, že jedna šablona je povinná (určena z dotazníkového šetření), další jsou dobrovolné a záleží na Vás, které si vyberete, jen nesmíte překročit stanovený rozpočet.

Odkaz na výzvu, její přílohy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu?source=rss

Dále i na příručku IS KP 14+:

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.5.1.pdf

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Pro konzultace ohledně šablon byli určeni tito zaměstnanci:
Ing. Tomáš Kolařík, 775 766 469
Hana Horňáková, 774 664 668
Mgr. Kateřina Kaňkovská, 776 579 485