Zvýšení bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků, cyklostezky a cyklopruhy

Státní fond dopravní infrastruktury má uveřejněny pravidla pro poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích. Součásně lze podávt žádosti do následujících termínů:

 • 11. 2. 2022 - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků
 • 25. 2. 2022 - Cyklostezky, cyklopruhy

U Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků je dotace určena na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místních komunikací přostřednictvím:

 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek,
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů,
 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,
 • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek,
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce,
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

U Cyklostezek a cyklopruhů lze dotace určena na:

 •  Výstavba cyklistické stezky a v rámci toho i:výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce; nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (tyto přechody musí navazovat na stezku).
 • oprava cyklistické stezky;
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Všechny potřebné informace najdete na stránce: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/