zvýšení tabulkových odměn pro členy zastupitelstev o 10 %

Od 1. ledna 2023 je platné navýšení tabulkových odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 10 %.

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly připravil pro potřeby územních samosprávných celků, zejména obcí, „Metodické doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev – Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2023“: