Inovace na chatě Obora

Nositel projektu: 
Myslivecký spolek Vlast Ježov
Obec: 
Ježov
Celková částka: 
479 730 Kč
Výše dotace: 
222 726 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je výměna střešní krytiny na chatě Obora v obci Ježov, která je sídlem a klubovnou Mysliveckého spolku Vlast Ježov. Dojde k výměně stávající již nevyhovující plechové krytiny za novou. Zároveň bude pořízeno 8 slunečníků o rozměru 3,5x3,5 m pro zastínění venkovního posezení u chaty Obora a více možností při pořádání venkovních akcí. Projekt bude mít za následek zvýšení kvality života ve venkovské oblasti Kyjovského Slovácka, bude docíleno zlepšení občanského vybavení pro volnočasové aktivy.