Inovace technologií

Nositel projektu: 
Šebestová Leona
Obec: 
Skalka
Celková částka: 
786 500 Kč
Výše dotace: 
274 046 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
17. Rozvoj venkovské turistiky

Restaurační zařízení - Vinný sklep Skalák se nachází v blízkosti obce Skalka. Můžeme zde najít jedinečnou ukázku sklepní architektury s nejstaršími sklepy ze začátku minulého století. Zařízení poskytuje prostory pro stravování, ubytování, soukromé i pracovní akce. 

V rámci projektu byl pořízen nábytek do kanceláře event managera, což je pracovní pozice, která vznikla díky projektu. Event manager má na starosti především organizaci a zajištění hladkého průběhu veškerých akcí pořádaných v areálu Vinných sklepů Skalák. V rámci dotace byl zakoupen i párty stan s dřevěnými stoly a lavicemi,který slouží hostům k posezení na terase i v méně příznivém počasí. V neposlední řadě byl zřízen nový server pro restauraci a zakoupeno vybavení kuchyně. Všechny tyto kroky vedou k větší efektivitě práce a ke zvýšení komfortu zákazníků.