Investice do modernizace výroby - nákup automatické pásové pily na železo

Nositel projektu: 
J-VST, s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
900 000 Kč
Výše dotace: 
360 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu dojde k zakoupení pásové pily na železo, která je rychlejší s větším rozsahem a používá pevnější i delší pilové pásy. Výsledkem projektu je navýšení výrobní kapacity při přesněji připravených dílech pro další zpracování.