Investice do rozvoje podniku

Nositel projektu: 
PRAŽÁK s.r.o.
Obec: 
Milotice
Celková částka: 
479 900 Kč
Výše dotace: 
215 955 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci tohoto projektu se žadatel rozhodl investovat do své podnikatelské činnosti - výrobě oken, dveří a zimních zahrad. Pořídí regulační zařízení pro vzduchotechniku haly využívající frekvenční měniče. Žadatel díky investicím bude moci uspokojovat rostoucí poptávku. Výsledky projektu budou: instalace regulační zařízení pro vzduchotechniku haly využívající frekvenční měniče, zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení efektivitu podnikání.