IP ÚSES Hýsly

Nositel projektu: 
Obec Hýsly
Obec: 
Hýsly
Celková částka: 
517 316 Kč
Výše dotace: 
413 852 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Operační program Životní prostředí
Výzva č.: 
3
Fiche: 
29. Realizace ÚSES

V rámci celkového posílení biodiverzity území se projekt obce Hýsly zaměřuje především na výsadbu ovocných a neovocných stromů a zatravnění plochy. Těmito kroky řeší problematiku důsledků intenzivního hospodaření na rozsáhlých lánech polí. Výsadba a zatravnění pomohou snížit riziko vodní a větrné eroze a snad i zajistit pestřejší výskyt rostlin a živočichů na tomto území. Výsadbou stromů je také podpořen typický krajinný ráz mozaikovitého charakteru.