Knihovna dostupnější občanům

Nositel projektu: 
Obec Milotice
Obec: 
Milotice
Celková částka: 
1 141 612 Kč
Výše dotace: 
1 027 450 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic