Komunitní centrum Žádovice

Nositel projektu: 
Spektrum Žádovice, o.s.
Obec: 
Žádovice
Celková částka: 
700 776 Kč
Výše dotace: 
630 698 Kč
Rok zahájení: 
2011
Rok ukončení: 
2012
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
4
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic