Komunitní centrum Želetice

Nositel projektu: 
Obec Želetice
Obec: 
Želetice
Celková částka: 
4 000 000 Kč
Výše dotace: 
3 800 000 Kč
Rok zahájení: 
2015
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
5
Fiche: 
20. Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj

Obec Želetice projektem reaguje na potřebu vybudování fungujícího zázemí pro občany, na jejich společná setkávání, akce a začleňování znevýhodněných skupin do místní komunity. V obci jsou dlouhodobě vytvářeny aktivity a činnosti pro občany napříč všemi generacemi. Do teď však chybělo kvalitní víceúčelové zázemí.

Nové komunitní centrum tak slouží nejen k zachování a budování sociálních vazeb místních obyvatel, ale také k poradenství a poskytování pomoci sociálně ohroženým skupinám občanů obce i blízkého okolí. Komunitní centrum nabízí i aktivity jako jazykové kroužky, trénink práce na PC a široké spektrum dalších volnočasových aktivit, které zaštiťují místní spolky a aktivisté.