Komunitní a farní centrum Vlkoš

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova
Obec: 
Vlkoš
Celková částka: 
1 742 325 Kč
Výše dotace: 
1 480 976 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Výzva č.: 
12
Fiche: 
27. Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje

Římskokatolická farnost ve Vlkoši rozšířuje činnost již fungujícího Komunitního centra Vlkoš o aktivity směřující do sociální oblasti. Předpokládá tak zlepšení sociální situace místní komunity. 

Farnost tímto krokem reaguje na potřebu začlenit do komunity a podporovat osoby ohrožené sociálním vyloučením. Do této skupiny osob můžeme zařadit například osoby oslabené z důvodu věku, složíté sociální situace, nepřiznivému zdravotnímu stavu či životními návyky. K začleňování těchto osob do komunity může napomoci nejen nový kvalifikovaný pracovník komunitního centra, ale i pestrá škála aktivit nabízených místní komunitě. Komunita je podněcována o problémech mluvit, hledat jejich řešení, vzdělávat se a realizovat společné aktivity vycházející z potřeb komunity.