Komunitní a farní centrum Vlkoš

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova
Obec: 
Vlkoš
Celková částka: 
3 999 173 Kč
Výše dotace: 
3 799 214 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
5
Fiche: 
20. Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj

Farnost ve Vlkoši se již dlouhá léta věnuje práci a aktivitám s místní komunitou. Proto se rozhodla, že si vytvoří kvalitní zázemí pro komunitní aktivity – Komunitní centrum.

Poskytnutá dotace řeší stavební úpravy budovy fary. Plány zahrnují změny dispozice budovy za účelem vzniku víceúčelového zařízení pro setkávání členů komunity a začleňování znevýhodněných skupin. V budově tak vzniká multifunkční místnost, kterou je možno v případě potřeby rozdělit na dva menší sály. Nové dispoziční řešení a vybavení místním obyvatelům tak zpříjemní jejich pravidelná setkávání při seminářích, kulturních akcích, volnočasových aktivitách a dalších akcích komunitního centra.