Kostel sv. Václava v Kostelci

Typ výletu: 
Pěší
Obtížnost výletu: 
Lehký

Podle pověstí se jedná o nejstarší dochovanou cihlovou stavbu na Moravě. Jedna z pověstí udává, že byl kostel vystavěn v letech 1030 až 1050 z pálených cihel, které byly údajně přivezeny na vozech až z Říma. Stavební průzkum, který byl na základě těchto domněnek proveden, však tuto variantu nepotvrdil. Na základě nálezů kamenických značek velehradské stavební huti byla tedy výstavba románské části kostela datována až do 30. let 13. století. Dle těchto údajů se jedná o nejstarší dochovanou památku na Kyjovsku.