Kostelec, chodník podél silnice III/42215 - I. etapa

Nositel projektu: 
obec Kostelec
Obec: 
Kostelec
Celková částka: 
3 593 481 Kč
Výše dotace: 
3 413 807 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
8
Fiche: 
19. Zvyšování bezpečnosti dopravy

V obci Kostelec byla podpořena výstavba chodníků, a to od vjezdu do obce ze směru od Moravan a vybudování dvou míst pro přecházení. 

Výsledkem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, především se zaměřením na chodce a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a vytvoření bezbariérových tras pro všechny cílové skupiny.