Kostelecký prkna

Nositel projektu: 
Obec Kostelec
Obec: 
Kostelec
Celková částka: 
1 000 000 Kč
Výše dotace: 
800 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt řeší 1. etapu modernizace kulturního domu v obci Kostelec. Ta zahrnuje rekonstrukci jeviště - novou podlahu, a novou jevištní technologii. Realizací první etapy modernizace kulturního domu v Kostelci bude učiněn zásadní krok k tomu, aby kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací centrum obce, kterým místní kulturní dům bezesporu je, bylo kvalitním a především plně funkčním zařízením, sloužícím občanům a naplňujícím svůj účel v co nejširším a nejrozmanitějším rozsahu.