Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Kreativita ve vzdělávání - jak umění mění učení

Lze fyziku a chemii vyučovat prostřednictvím divadla a performance? Dějepis animacemi nebo oblast Člověk a svět tancem? Na tomto workshopu Vám ukážeme, že využití umění a spolupráce učitelů s umělci ve výuce je nejen možný, ale dokonce velice efektivní přístup, který má mnohé pozitivní dopady na žáky a který otevírá prostor pro využití kreativity učitelů i žáků. Program Kreativní partnerství vznikl v roce 2002 v Anglii (www.creative-partnerships.com) a od roku 2013 je realizován také na školách v ČR. Představíme Vám postupy práce, jejich dopady i praktické ukázky toho, jak spolupráce umělců a učitelů na školách probíhá.

Termín konání: 28. listopadu 2017, 15:00-18:00

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí radnice Kyjov 

Lektor: Marianna Sršňová 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mariana Sršňová vystudovala politologii a evropská studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci a religionistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně. Oblasti vzdělávání se věnuje od roku 2008. V letech 2008-2010 působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako tajemnice náměstka skupiny pro sociální programy ve školství, kde se věnovala oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání a strukturálním fondům. V roce 2010 založila Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. Zde působí jako ředitelka a odborná garantka programu Kreativní partnerství, jehož hlavním cílem je vytvářet a podporovat spolupráci mezi učiteli a umělci ve výuce. Vede program Kreativní partnerství v České republice, podílí se na lektorské činnosti, tvorbě odborných materiálů a výstupů. Zastupuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. , www.crea-edu.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, ale rozhodně vítáni jsou všichni, kdo mají zájem o tématiku a rádi se dozvědí nové informace

Seminář je realizován z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma.

Pozvánka

Hodnotící zpráva ze vzdělávácí akce

Fotografie ze vzdělávací akce

V případě zájmu se prosím přihlašte prostřednictvím webového formuláře: