Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Kritické myšlení - učíme se myslet vlastní hlavou

V rámci zážitkové modelové lekce budou představeny metody kritického myšlení vhodné zejména pro starší děti druhého stupně ZŠ a SŠ, zaměřené na získávání a vstřebávání informací z textu, kooperativní učení a zaujímání a vyjasňování názorových stanovisek (např. I.N.S.E.R.T., skládankové učení, diskusní pavučina, akademická kontroverze, písemná konverzace, názorová škála aj).

Termín konání: 3. listopadu 2017, 16:30-19:30

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí radnice Kyjov 

Lektorka:  Mgr. Ruth Konvalinková, Ph.D. - učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy na Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše v Brně, absolventka kurzů z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Cílová skupina: Seminář je určen především učitelům českého jazyka na druhém stupni ZŠ a SŠ, ale vítání jsou všichni, kdo mají zájem o tématiku a rádi se dozvědí nové informace

Seminář je realizován z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma.

Pozvánka

Fotodokumentace z akce

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce

Kapacita semináře je omezena, proto se prosím přihlašte prostřednictvím formuláře.