Křížová cesta očima dětí

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Žarošice
Obec: 
Žarošice
Celková částka: 
224 000 Kč
Výše dotace: 
201 600 Kč
Rok zahájení: 
2011
Rok ukončení: 
2013
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
4
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener