Kulturní dům Ždánice - prostor pro setkávání a spolkovou činnost

Nositel projektu: 
Město Ždánice
Obec: 
Ždánice
Celková částka: 
498 000 Kč
Výše dotace: 
398 400 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je zmodernizovat prostory v přízemí Kulturního domu ve Ždánicích (dále KD) tzv. předsálí pro kulturní a spolkovou činnost. V rámci projektu bude zmodernizováno předsálí KD, bude vybaveno novým nábytkem, vytvořen kuchyňský kout, kde by bylo možné si uvařit kávu, čaj a připravit menší občerstvení apod., oddělen masivním dřevěným pultem. Nově by byla vytvořena šatna s věšáky a skříňkami. Dojde k výměně interiérových otvorových prvků.