Kvalitní výroba firmy Maňák

Nositel projektu: 
Štěpán Maňák
Obec: 
Žádovice
Celková částka: 
598 950 Kč
Výše dotace: 
247 500 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Pan Štěpán Maňák provozuje úspěšné rodinné vinařství. Projekt zaměřuje na hmotnou investici do vybavení vinařství. Stávající technologické řešení vinařství neumožňovalo ekonomicky výhodnou produkci vín vyšší kvality a zajištění náročných požadavků na hygienu potravin. Žadatel měl doposud výrobní halu bez řízené teploty. V zimě docházelo k velkým teplotním výkyvům a tím bylo znemožněno kvalitní zrání vína. V letních měsících je teplota naopak příliš vysoká a nevyhovující k uchování vína.

Nákupem nového technologického zařízení pro chlazení, klimatizaci a topení, dochází k zajištění optimálních teplot ve výrobních prostorách dle požadavků hygienických norem. Nákup a instalace nové technologie chlazení přispívá ke zlepšení a zkvalitnění celého výrobního procesu.