Les Art - umění práce se dřevem v Les Parku Vřesovice

Nositel projektu: 
Lenka Sedláčková
Obec: 
Vřesovice
Celková částka: 
1 144 996 Kč
Výše dotace: 
425 825 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Žadatelka je provozovatelkou Les Parku Vřesovice, což je rekreační zařízení poskytující především ubytovací a stravovací služby, ale i další doprovodné aktivity. 

V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení dřevařské dílny Les Art, která je součástí Les Parku Vřesovice. Dílna se zaměřuje na výrobu produktů ze dřeva. Ze zařízení pro práci se dřevem byla pořízena například vyvážečka dřeva či pásová pila na dřevo. Při realizaci projektu vzniká nový produkt - originální reklamní označníky vyrobené propojením masivního dřeva s elektronickými interaktivními systémy. Tyto označníky jsou částečně sestaveny také z plastových výrobků, které jsou vyráběny na pořízené 3D tiskárně.

Díky realizaci projektu jsou vytvářeny originální dřevěné produkty spojením umění a respektování vlastností dřeva v jeho nejpřirozenější podobě. Cílem je přinést zážitek z odlišné ruční práce, zcela rozdílné od komerčních trendů. Důraz je kladen vždy na soulad s přírodou.