Local Tastes of AAs: V4 for short food chains and GIs in GE, MD, UA

Rok projektu: 
2017

Doba realizace: 1.3.2017 – 28.2.2018

Donor: Mezinárodní visegrádský fond:  www.visegradfund.org

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit příjmy zemědělců a mikro-producentů (malovýrobců) prostřednictvím komplexní - právní, organizační a propagační podpory v oblasti výroby, zpracování, propagace a prodeje jejich produktů. Důležitou součástí projektu je také přispění k diverzifikace jejich příjmů za pomoci agroturistiky a kulinářského cestovního ruchu nebo zavedením chráněných zeměpisných označení regionálních produktů. Projekt je založen na principu přenosu osvědčených postupů, zkušeností a znalostí mezi zeměmi Visegrádské čtyřky (Polsko, Slovensko, Česko a Maďarsko) do rozvojových zemí Gruzie, Ukrajina a Moldávie. Zacílení projektu je směřováno hlavně na zachování kulinářského dědictví zemí a využití kulinářských specifik pro rozvoj cestovního ruchu v podobě zážitkové turistiky, jako jsou návštěvy výrobců tradičních pokrmů s ochutnávkou a prodejem, a domácností (komunitní kuchyně), které typické pokrmy pro turisty připraví.

Partneři: Development Policy Foundation (Polsko, žadatel projektu), Kyjovské Slovácko v pohybu (Česká republika), Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (Maďarsko), MAS Kras (Slovensko), LGD Vistula Terra Culmensis (Polsko), Casa Parinteasca (Moldavie), TEMI Charitable Union (Gruzie), Kakheti Regional Development Foundation (Gruzie), Agency of Regional Development (Ukrajina), United We Stand (Ukrajina).

První třídenní setkání partnerských organizací se uskutečnilo v Gruzii (9.-11.3.2017) v oblasti Kakheti  (Gremi), kde proběhlo několik workshopů na téma: zjednodušená pravidla bezpečnosti potravin, krátké dodavatelské řetězce, propagace, přidaná hodnota místních produktů a zeměpisná označení po regionální produkty. Během setkání, kterého se účastnilo na 30 zástupců výše jmenovaných organizací, došlo ke sdílení dobré praxe, nejlepších postupů a know-how mezi zeměmi Visegrádské čtyřky a Gruzií. Organizace ze zemí Visegrádské čtyřky zde figurovaly v přenosu znalostí a osvědčených postupů ve zmíněných tématech.

Obsáhlá tématika projektu byla na setkání v Gruzii rozpracována do kroků a aktivit, které budou aplikovány v dalších spolupracujících zemích: Ukrajině a Moldávii.  Na základě jejich spolupráce vzniknou příručky a pravidla stanovující postup zavádění konceptu komunitních kuchyní pro Moldávii a Gruzii. Na jejich případě se vytvoří modelový příklad s řešením, jak zapojit místní mikro-producenty, zemědělské malovýrobce do lokálního/regionálního dodavatelského a výrobního řetězce.  V této fázi postupu projektu je důležité zvládnout zmapovat a analyzovat legislativní bariéry pro prodej ke konečnému spotřebiteli, který je v mnohých zemích v oblasti potravinářského průmyslu striktně omezován hygienickými předpisy vyžadující náročné technologické postupy, které malovýrobce s omezenými finančními náklady není schopen dodržet. V dalším kroku je nutné tyto bariéry odstranit na legislativní úrovni daných států prostřednictvím zapojených organizací a asociací, které se o změnu předpisů a návrhů na legislativní změny musí zasadit již samy. Projekt vedený polskou organizací Development Policy Foundation však svými výstupy značně dopomůže vytvořit podklady a argumenty pro další jednání. Zavedením certifikovaných regionálních značek pro regionální speciality se sleduje snažší a účinější propagace produktů na evropský trh.

V případě Gruzie projekt cílí na založení nevládní organizace Tkalpi v gruzínské oblasti Kakheti, která bude sdružovat výrobce místní speciality tkalpi - na slunci sušená ovocná pasta, složená z hlochu, divokých švestek, meruněk, broskví nebo divokých jablek s kyselou nebo sladkou chutí. Organizace bude prosazovat zavedení certifikování tradiční výroby a etablování regionální značky pro tuto kulinářskou specialitu v návaznosti na podporu kulinářské turistiky ve východní Gruzii.

Níže si můžete prohlédnout fotografie:

Foto 1: Představení konceptu malovýrobce a zeměpisných značek produktů gruzínské asociaci zemědělců u spolupracující organizace Temi Charitable Union v obci Kvareli (region Khaketi)

Foto 2,3:  Návštěva u rodiny Shalauri – výrobců kozího sýra a propagátorů kulinářské turistiky

Foto 4:  Vinný sklep Lagazi v obci Zem Alvani – rodinný podnik vyrábějící tradiční gruzínské víno „kvevri“ a propagátoři kulinářské turistiky

Foto 5: Obec Ruispiri, ukázka tradiční metoda výroby vína v podzemních keramických amforách v místě kde se buduje vinný sklep