Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Matematika nás baví

Matematika nás baví

Datum: 16.11. 2016

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí Radnice Kyjov

Čas: 9:00 - 15:00

Lektor: Mgr. Jovanka Rybová

Seminář je určen především pedagogům ZŠ, je na povinné opatření Matematická gramotnost v základním vzdělávání.

Maximální počet účastníků je 25.

Prožitkový interaktivní seminář, který je zaměřen na to, jak maximálně

zapojit žáky do výuky, jak pracovat v kooperativních skupinách. Účastníkům

budou nabídnuty metody a formy práce, které umožňují rozvoj matematických

dovedností, finanční gramotnosti a také jak co nejvíce rozvinout učební

potenciál dětí. Na konkrétních příkladech budou ukázány způsoby jak

individualizovat výuku a umožnit tak zapojení všech žáků.  Na základě

předložených aktivit, metod a forem práce by měl účastník zvládnout

prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační

techniky podle podmínek školy, samostatně rozvinout výukové postupy a

činnosti, které aktivně zapojí děti do výuky matematiky a odstraní z hodin

nudu.

Materiály, které účastníci obdrží v digitální podobě, jsou zaměřeny na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.

 

Fotografie ze vzdělávání

Hodnotící dotazník