Materiálně technické zázemí pro konání společensko kulturních akcí v obci Věteřov

Nositel projektu: 
Obec Věteřov
Obec: 
Věteřov
Celková částka: 
193 277 Kč
Výše dotace: 
173 949 Kč
Rok zahájení: 
2009
Rok ukončení: 
2010
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
2
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic